CIBMAL

Маіl@СіЬmаl.dκ
+45 40 97 96 30 - Reklamebeskyttet!
HUSK Overtrædelse af reglerne om reklamebeskyttelse kan i henhold til CVR-lovens § 22, jf. § 19 straffes med bøde.

Cibmal laver primært programmeringsopgaver. Især i forbindelse med databaser, adressedata og kort, og har gjort det siden 1983.
Ofte som underleverandør af 'kernefunktioner'.

Slutkunder har den sidste snes år oftest været styrelser, hospitalsvæsen, finanssektor og lignende.

Koder primært hjælpeprogrammer i .NET (C#, VB, C) og med baser i SQL (MS/ORACLE/PG).
Men Pascal og maskinkode anvendes også, omend efterhånden sjældent

Eksempler på opgaver der typisk laves:
* Datavask. Dataanalyser og fremfinding af inkonsistente data
* Konvertering/transport af data mellem forskellige baser/systemer. Løbende eller engangs
* Databasedesign
* Fejl-søgning/retning i (andres) kode
* Databehandlingsystemer
* Drivere, fx VSS Hardware Provider
* Driftstøtte (typisk 10-100 windows-pc'er)


Sætter en MEGET stor ære i at kunder får det de skal bruge, og IKKE bare det de bogstaveligt har bestilt i en 'kravspecifikation'!!
Holdningen er at en handel kun er god hvis BEGGE parter er glade for den.

Opgaveløsning foregår derfor helst i tæt dialog med relevante medarbejdere hos slutkunden. Ikke kun med ledelsen, men også med folk der har kendskab til den opgave der faktisk udføres 'på gulvet'.

Oftest taler man ikke kundens 'sprog' og kunden ikke 'edb-sprog'. Derfor er det vigtigt for at ende med en tilfreds kunde, at udviklingen foregår i en dialog, hvor man forstår kundens reele behov, så man ikke leverer en sportsvogn hvis de faktisk skal bruge en lastvogn, eller omvendt!

Laver gerne en rå-skitse og/eller en mock-up som præsenteres for kunden undervejs, for at sikre at vi er enige om retningen.

Laver derfor sjældent og nødigt fastpris-tilbud. Hvis kunden tror de bliver snydt, bør de simpelthen finde en anden leverandør!


Cibmals rolle vil typisk være at stå for design og kodning af et underliggende system, samt logisk design af front-end.
Ofte vil kodning af front-end ved større systemer med økonomisk fordel kunne lægges andres steder.

Cibmal startede i 1983. De mange år har gvet en ret bred erfaring, hele vejen fra kodning af slutbrugerinterface i den ene ende over kodning af drivere, over hardware håndtering til brug af loddekolben i den anden.
Har været med fra før der var noget der hed MS-DOS, og har undervejs fungeret som supervisor på VMS-systemer, men efterhånden er det næsten udelukkende software i Windows-verdenen.


Diverse gamle downloads her (Inkl. CibUtil)

.